Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ V INTERNETOVOM OBCHODE

Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu www.tonergoset.sk. 
(ďalej len IO tonergoset ) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

 1. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke internetového obchodu. Ceny tovaru, akciové ceny IO tonergoset sú uvedené s DPH. Ceny sa z marketingových a obchodných dôvodov môžu líšiť od cien v kamennej predajni Goset BB s.r.o.

 2. IO tonergoset sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak IO tonergoset nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať a prípadné platby poukáže späť na jeho účet.

 3. Spôsoby a ceny doručenia

  Existuje niekoľko možností, ako si po nákupe prevziať svoj tovar. Vyberte si tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.
  Možnosti sú uvedené pri procese objednávky.

Cenník dopravy

Aktuálne ceny sa zobrazia pri určení typu prepravy v procese objednávky.

Dobierka

Ak sa rozhodnete pre platbu za tovar dobierkou, máte aj takúto možnosť. Aktuálne ceny sa zobrazia v procese objednávky.

Správne vyplnenie kontaktných údajov je dôležité, aby sa zásielka nevrátila späť. V prípade opätovného zaslania je znovu účtovaný poplatok za dopravu podľa aktuálneho cenníka dopravy.
Platby cez internet banking je potrebné uhradiť do 48 hodín od vytvorenia objednávky. Po pripísaní úhrady na náš účet bude objednávka spracovaná do 8 pracovných dní a odovzdána na expedíciu. Objednávky neuhradené do 48 hodín od objednania budú stornované.
 

 • Zaslanie tovaru poštou ako balík na poštu

 • Po celom území Slovenskej republiky doručujeme objednaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty.

 • pri platbe dobierkou je tovar odovzdaný na poštu do 8 pracovných dní od prijatia objednávky,  pri platbe vopred odovzdávame tovar na poštu do 8 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. V prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne zákazníka informovať. 

 • Zaslanie tovaru kuriérom na adresu

 • Po celom území Slovenskej republiky doručujeme objednaný tovar prostredníctvom kuriéra DPD.

 • pri platbe dobierkou je tovar odovzdaný na prepravu do 8 pracovných dní od prijatia objednávky,  pri platbe vopred odovzdávame tovar na prepravu do 8 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. V prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne zákazníka informovať.

 • Osobný odber v kamennej predajni Goset BB s.r.o. (ďalej len predajňa)
 • Osobný odber tovaru objednaného cez internetový obchod je v predajni možný. Platba v predajni je možná len v hotovosti. Pri osobnom odbere si účtujeme manipulačný poplatok 2,- EUR

  Tovar objednaný na osobný odber v 
  predajni  spracovávame do 8 pracovných d od doručenia objednávky. O možnosti jeho odberu budete informovaný emailom.

 • Výdaj objednaného tovaru: Výdaj objednaného tovaru je možný len po nahlásení čísla objednávky a celého mena a priezviska osoby na ktorú je objednávka vytvorená.

  Tovar si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní od oznámenia o
  pripravení objednávky na odber. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar zaradený do predaja a v prípade, že ste objednávku uhrádzali vopred, Vám bude vrátená na účet uhradená čiastka.

  Na odber tovaru v predajni Vás budeme informovať e-mailom .
  V prípade, ak ste informáciu o možnosti prevziať zásielku neobdržali viac ako
  8 pracovných dní od objednávky,
  kontaktujte ešte pred návštevou predajne pracovníkov internetového obchodu 
  Tel.: +421 48 415 14 01
  Mob: +421 907 777 074
  E-mail: obchod@tonergoset.sk

 1. Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou. Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade objednávky väčšieho množstva tovaru si vyhradzujeme právo na overenie dostupnosti a následné potvrdenie objednávky.

 2. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o výslednej cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

Ako tovar zaplatiť

Pri objednaní tovaru s platbou na dobierku budete platiť až pri dodaní tovaru. Platíte sumu uvedenú v potvrdení objednávky.

Po objednaní tovaru s 
platbou vopred je potrebné tovar uhradiť ihneď po ukončení a odoslaní objednávky .

Ponúkame platby cez internetbanking v banke Tatra Banka:

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2947459956/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4745 9956 
BIC/SWIFT: TATRSKBX


variabilný symbol: používajte vždy číslo objednávky.
Suma: celková cena objednávky


Ak máte akékoľvek pochybnosti o uskutočnení alebo spracovaní platby, kontaktujte nás na 

Tel.: +421 48 415 14 01
Mob: +421 907 777 074
E-mail: obchod@tonergoset.sk

Po ukončení objednávky Vám bude automaticky odoslaný potvrdzovací email, v prípade, ak ste správu nedostali je pravdepodobné, že ju máte v nevyžiadanej pošte – spame. 

 • UPOZORNENIE: Platba poštovou poukážkou nie je možná . Za pochopenie ďakujeme. Z tohto dôvodu odporúčame uhrádzať platby buď prevodným príkazom z vašej banky alebo priamo vkladom peňazí na náš účet.

 • Pri dodaní sa zákazníkovi odporúča tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na balení viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že poškodenie nie je viditeľné a reklamácia je uplatnená do 14 dní od dňa dodania, spoločnosť Goset BB s.r.o. sa zaväzuje poškodený tovar vymeniť.

 • V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku IO tonergoset.

 • Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

 • Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

  • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý nájdete na našej stránke dole v záložke Reklamácia a vrátenie tovaru.

  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie a následne poskytnúť číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy sa  odporúča doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale.

  • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar alebo kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu a iných poplatkov) za vrátený tovar v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu spôsobom určeným kupujúcim.

  •  Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim okrem osobného odberu. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nečakanej nedostupnosti tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

  • Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z / viď obchodné podmienky bod 13. /

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 • Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 •  Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 Internetový obchod TONERgoset na www.tonergoset.sk prevádzkuje spoločnosť:

Obchodné meno: Goset BB s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Robotnícka 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47943432
DIČ: 2024151404
IČ DPH: SK2024151404

Obvodnýúradv BanskejBystrici
Obchodnýregister Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č: 27357/S oddiel sro

Tel.: +421 48 415 14 01
Mob: +421 907 777 074
E-mail: obchod@tonergoset.sk

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2947459956/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4745 9956 
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI ( Slovenská obchodná inšpekcia ) pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

bb@soi.sk

tel. č. 048 412 49 69, 048 415 18 71, 048 415 18 73

fax č. 048 412 46 93

Nastavenia

Viac produktov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa